Przejdź do treści

JOANNA GORGOL

Jestem absolwentką kognitywistyki oraz doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Swój projekt doktorski realizowałam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

W swoich badaniach skupiam się głównie na poszukiwaniu czynników chroniących przed negatywnymi skutkami wieczorności.

Zainteresowanie tym tematem badawczym wyrosło z mojego silnego sprzeciwu wobec stereotypizacji osób wieczornych, które często bywają postrzegane przez społeczeństwo jako mało produktywne, mało sumienne, czy nieodpowiedzialne. Prowadzę dalsze badania w tym temacie z nadzieją, że ich wyniki przyczynią się do częstszego uwzględniania potrzeb osób wieczornych np. w kontekście środowiska szkolnego lub pracy. 

Interesuję się również wykorzystaniem metod neuroobrazowania (EEG, MRI/fMRI) w badaniu różnic indywidualnych. Obecnie prowadzę projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w którym badam związki pomiędzy strukturą oraz funkcją mózgu a chronotypem. W projekcie skupiam się na identyfikacji czynników wpływających na zmiany w funkcjonalnych połączeniach mózgu badanych w różnych porach dnia.

Ponadto, angażuję się także w popularyzację nauki, organizując wydarzenia popularnonaukowe (m.in. Światowy Tydzień Mózgu w Toruniu i Bydgoszczy), prowadzę warsztaty i pokazy (np. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu). Dzielę się wiedzą ze studentami prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Oprócz prowadzenia badań i zajęć, najwięcej przyjemności sprawia mi wspinaczka, oglądanie piłki nożnej oraz górskie wycieczki. Moim wielkim marzeniem jest zmuszenie Pythona do bezbłędnej współpracy.